Behöver jag bygglov för att installera en eldstad?

Du behöver inte bygglov för att installera en eldstad, däremot måste du göra en anmälan.

Om du vill installera en ny eldstad, till exempel braskamin eller öppen spis, eller skorsten/rökkanal så ska du göra en anmälan. Detta gäller också om du installerar eller byter braskassett eller spisinsats som kan leda till ändrade eldningsförhållanden och rökgastemperaturer eller annan förändring av eldstadens funktion.

Rådgör gärna med sotaren i tidigt skede för att ta reda på förutsättningarna för installationen.