Vilka regler gäller för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser?

Riktlinjer för uteserveringar

Uteserveringar är ett naturligt och omtyckt inslag i Oskarshamns stadsmiljö, och bidrar starkt till en attraktiv atmosfär. För allas trivsel har riktlinjer tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för Tekniska kontoret, Samhällsbyggnadskontoret, Socialförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Här kan du läsa om vilka riktlinjer som finns för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser.