Vilka regler gäller för att bygga en altan eller uteplats?

Altaner och uteplatser

Om du ska bygga en altan eller en uteplats kan du behöva ansöka om bygglov. Det beror på hur du vill bygga altanen och var på din fastighet den placeras.

Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset med en höjd på max 1,8 meter. Muren eller planket från inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.