Vad får jag bygga utan bygglov och anmälan?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus behöver du varken bygglov eller anmälan för att:

Anordna en skyddad uteplats

Du får anordna en skyddad uteplats med en mur eller ett plank inom 3,6 meter från bostadshuset med en höjd på max 1,8 meter. Muren eller planket från inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Anordna ett skärmtak

Du får anordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer. Det du måste tänka på är att skärmtaken tillsammans inte får överskrida 15 kvadratmeter eller placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Bygga friggebod

Du får även uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean för samtliga friggebodar får inte vara större än 15 kvadratmeter. Den högsta höjden från medelmarknivå till taknock får vara högst tre meter. Tänk på att byggnaderna ska anpassas till omgivningen och att de inte får placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannars medgivande.

Observera att det kan krävas andra tillstånd för att uppföra en friggebod, till exempel om byggnaden placeras inom ett strandskyddat område. Är du osäker är du välkommen att kontakta oss innan du börjar bygga.

För områden utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplanerat område finns fler undantag från bygglov och anmälan.