När behövs bygglov?

Bygglov krävs bl.a. när du ska:

  • uppföra en ny byggnad eller anläggning
  • flytta en befintlig byggnad
  • göra en tillbyggnad
  • ändra användningssätt av en byggnad
  • ändra en byggnads utseende t.ex. vid insättning eller borttagning av fönster och dörrar samt vid byte av färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • glasa in en altan
  • uppföra murar eller plank
  • anlägga en parkering (undantag för en- och tvåbostadshus)

Mer information om bygglov hittar du under rubriken "Bygglov och övriga tillstånd".