Bygglov och anmälan

På byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynen omfattar också ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt plan- och bygglagen, PBL.

Inför ett besök hos oss rekommenderar vi dig att alltid ringa först för att boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon kan ta emot dig.