Bygglov och anmälan

På byggavdelningen hanterar vi bygglov, rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälningspliktiga åtgärder. Vi ansvarar även för tillsyn av byggverksamheten. Tillsynen omfattar också ovårdade byggnader och tomter, ventilationskontroll med mera. Allt detta gör vi enligt plan- och bygglagen, PBL.

Inför ett besök rekommenderar vi dig att alltid ringa först för att boka en tid med en handläggare för att säkerställa att någon av dem kan ta emot dig.

 

Kontakta oss

Byggavdelningen


E-post: sbk@oskarshamn.se

Tfn: 0491-88000 (via Servicecenter)

Frågor om bygglov
Bygglovshandläggarna har telefontid måndag - torsdag kl. 09:30-11:30 på 0491-88730.

Frågor om anmälan, startbesked, attefall, eldstäder, hissar, VVS  m.m
Byggnadsinspektörerna kontaktas via 0491-88000.

OBS! Just nu är det många som ansöker om bygglov, vilket betyder att handläggningstiden kan vara längre än normalt. Arbetsbelastningen innebär dessutom att vi har svårt att ge snabba svar på frågor som kommer in via e-post och via telefon.