Andra språk - other languages

Oskarshamns kommun arbetar med att ta fram basinformation på ett antal olika språk. Det är främst information på engelska och arabiska som kommer att finnas.

Viss information som rör boende, byggande, livsmedelshantering och liknande kommer att översättas till tyska.

Länklistan har länkar till andra språk som finns på myndigheters och organisationers webbplatser med information om det svenska samhället.