Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Europa Direkt

Skriv ut

Välkommen till Europa Direkt Kalmar län

Europa Direkt är ett av Europeiska kommissionens informationsnätverk och finns i alla EU:s medlemsländer. I Sverige finns 17 kontor runt om i landet. Vårt uppdrag är att tillhandahålla information om EU till allmänheten, svara på eller lotsa vidare allmänhetens frågor, samt vidarebefordra EU-medborgarnas synpunkter till EU-kommissionen. Du hittar oss på Oskarshamns bibliotek. Välkommen!

            

Kontoret har upphört från och med den 1 januari 2012.

Hemsidan kommer att finnas kvar en tid men inte uppdateras.  

En mindre mängd informationsmaterial om EU finns på Oskarshamns bibliotek under avdelningen för samhällsinformation.


Danmark nytt ordförandeland

Den 1 januari 2012 tar Danmark över som EU:s ordförandeland. I sex månader ska de danska ministrarna leda arbetet i EU:s ministerråd. Läs mer på Danmarks hemsida  - texten finns på danska, engelska, franska och tyska.

EU-upplysningen  får Du mer information om vad det innebär att vara ordförandeland.


The Quest - kort videofilm om Europa DirektAtt skapa europeisk förnyelse

Den 15 november antog EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2012. Programmet, med titeln "Att skapa europeisk förnyelse", anger de politiska prioriteringar som är aktuella med anledning av den ekonomiska krisen, samt vilka åtgärder som planeras.

De övergripande målen är:
* Att bygga ett stabilt och ansvarstagande EU
* Att bygga ett EU med tillväxt och solidaritet
* Att ge EU en stark stämma i internationella sammanhang

Läs mer på EU-kommissionens hemsida, samt hela pressmeddelandet.


5-årig handlingsplan mot antibiotikaresistens

Den 17 november presenterade EU-kommissionen en femårig handlingsplan mot antibiotikaresistens. För att komma åt problemet lanserades tolv konkreta initiativ. Planen omfattar både djur och människor.


Europeiska Karlspriset för ungdomar

Nu är hög tid att ansöka om det Europeiska Karlspriset! Karlspriset går till projekt som genomförts av ungdomar där man främjat förståelsen mellan människor från andra europeiska länder. Priset har delats ut sedan 2008. Sista ansökningsdag är den 23 januari 2012.


Europaparlamentet växer

Lissabonfördraget bestämmer hur stort Parlamentet får vara. Likaså hur platserna ska fördelas per land. Då senaste val till Europaparlamentet hölls innan Lissabonfördraget trädde i kraft, har allt ännu inte fallit på plats. Innan den slutgiltiga omdaningen kunnat ske har det krävts att alla medlemsländerna skriver under övergångsbestämmelserna.

Detta har nu skett  och för Sveriges del innebär det att vi går från 18 till 20 parlamentariker. De nya, som väntat länge, är Jens Nilsson från Socialdemokraterna och Amelia Andersdotter från Piratpartiet. De tillträder nu i december. 

Läs mer om Parlamentet på EU-upplysningens hemsida.


Reformerad jordbrukspolitik?

Den 12 oktober lade EU-kommissionen fram ett förslag till reform för EU:s gemensamma jordbrukspolitik efter 2013. På EU-kommissionen i Sveriges hemsida kan Du läsa om reformens tio viktigaste punkter.

I EuropaPosten kan Du även läsa en artikel om jordbruksförslaget, samt den reaktion det rönt från Sveriges landbygdsminister Eskil Erlandsson - ris och ros.

Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson är kritisk  till reformen, något som framkommer i regeringens veckobrev från Bryssel v.42.

Förslaget kommer nu att förhandlas av rådet, parlamentet och kommissionen. Beslut väntas först 2013.


EU:s långtidsbudget 2014-2020

Den 12 september diskuterades EU-kommissionens förslag till EU:s långtidsbudget 2014-2020 av EU-ministrarna i rådet för allmänna frågor.

Sveriges EU-minister Birgitta Ohlsson som är kritisk  till att kommissionen vill öka budgeten, samlade likasinnade ministrar och hade ett eget möte innan rådets.

Diskussionen kommer att fortsätta under hösten. Den 15 november  träffades rådet för allmänna frågor då medlemsländernas EU-ministrar diskuterade den gemensamma jordbruks- och sammanhållningspolitiken, samt EU:s Östersjöstrategi.

På EU-kommissionen i Sveriges hemsida kan Du läsa en kort sammanfattning på svenska. Långtidsbudgen har även en egen hemsida (på engelska) där Du kan lyssna till Barrosos presentation, hitta den faktiska texten, ta del av myter och fakta  kring EU:s budget m.m.  På EU-upplysningens  hemsida förklaras proceduren och beslutsgången kring EU:s budget. Svenska regerings ståndpunkt  finner Du på regeringens hemsida där Birgitta Ohlsson, EU-ministern, uttalade sig den 29 juni.


Barroso talade om tillståndet i EU

Onsdagen den 28 september höll Barroso för andra gången ett s.k. "State of the Union"-tal. Talet handlade bland annat om kommissionens strategiska prioriteringar för året som kommer, mot bakgrund av den ekonomiska krisen.

Du kan lyssna till talet  på EbS - Europe by Satellite, samt den efterkommande debatten i Europaparlamentet, liksom Barrosos slutord.

Eller läs en sammanfattande artikel i senaste EuropaPosten.


EU:s framtida sammanhållningspolitik

År 2014 börjar en ny programperiod för EU:s sammanhållningspolitik. Idag är strukturfonderna och sammanhållningsfonden de främsta instrumenten i syftet att minska regionala skillnader. Men efter 2013 vad blir det då?

Den 6 oktober presenterade EU-kommissionen en plan. Planen ska nu diskuteras av Rådet och Europaparlamentet. Beslut väntas i slutet av 2012.

Innan planen kom till har frågan bearbetats av EU-kommissionen och medlemsländerna. Kommissionens andra samråd stängdes den sista januari i år. För att värna om vårt län intresse lämnade Regionförbundet in sina synpunkter. Läs dessa, samt besök regeringens hemsida för tidsplan.


Europa 2020 - smart och hållbar tillväxt för alla

Europa 2020  heter EU-kommissionens tillväxt- och sysselsättningsstrategi för de kommande tio åren. Mottot är "en smart och hållbar tillväxt för alla".

Strategin antogs av Europeiska rådet, dvs. EU:s stats- och regeringschefer, sommaren 2010. Fem övergripande mätbara mål ställdes upp gällande sysselsättning, FoU och innovation, klimat och energi, utbildning samt fattigdom och social utestängning.

Varje land har sedan till uppgift att arbeta för att dessa fem mål uppnås i respektive land. Ett första steg är att anta en nationell plan, ett reformprogram för varje år. Sveriges nationella reformprogram för år 2011 blev nyligen klart.


Kommissionens arbetsprogram  för 2011

Nu har Europeiska kommissionen presenterat sitt arbetsprogram för 2011. Kommissionen ska arbeta för följande övergripande mål:

* Föra EU ur den ekonomiska krisen och skapa hållbar tillväxt  
   och nya jobb (Europa 2020-strategin)
* Stärka EU-medborgarnas rättigheter och säkerhet
* Stärka EU:s roll i världen


Unga på väg

"Unga på väg" är ett projekt inom EU-kommissionens nya tillväxtstrategi Europa2020, som lanserades den 15 september. Projektet handlar om rörlighet för utbildning och om att förbättra ungas situation på arbetsmarknaden.


Europeiska företagspanelen

Vill Du som företagare vara med och påverka EU? Då kan Du ansluta Dig till Europeiska företagspanel. Panelen är ett av EU-kommissionens samrådsorgan. Inför arbetet med EU-lagstiftningen får anslutna företag via frågeformulär på Internet svara på korta frågor som rör näringslivet.


Hur kan Du påverka klimatförändringen?

Vill Du påverka klimatförändringen? Om svaret är "ja" ta en titt på hemsidan "Change". Här finns allehanda tips om hur Du kan göra en insats. En speciell flik är avsedd för lärare som vill arbeta med frågan i klassrummet. Bakom sidan står Europeiska kommissionen.


Projektkontoret

Regionförbundets projektkontor  hittar Du länets samlade kompetens vad gäller EU:s fonder och program. Kommuner, näringsliv och övriga aktörer som vill driva projekt som främjar utveckling och tillväxt kan här få stöd med sina ansökningar.

Läs mer i deras nytryckta guide "EU-stöd: Din guide till EU-stöd i Kalmar län", finns även att hämta på Europa Direkt Kalmar län.


Europa Direkt Kalmar län
ikon för kontaktperson
Ann-Sofi Bjarne
ikon för adress
Hantverksgatan 18-20
ikon för adress
Box 705
572 28 Oskarshamn
0491-880 17
0491-832 45


Personal


Genvägar

Denna vecka i EU -
Pierre Schellekens
Länk till EU-kommissionen i Sverige. Nytt fönster öppnas.

Polska
ordförandeskapet

Länk till polska ordförandeskapet. Nytt fönster öppnas.

Europaparlamentet
Länk till Europaparlamentet. Nytt fönster öppnas.

EU:s egen hemsida
EU:s egen hemsida. Nytt fönster öppnas.

EU Bookshop
Länk till EU Bookshop

Lissabonfördraget
Lissabonfördraget. Nytt fönster öppnas. 

EU-upplysningen
Länk till EU-upplysningen. Nytt fönster öppnas. 

Europeana
Länk till Europeana. Nytt fönster öppnas.

Söka - Låna - Fråga
uiqt|wBivv4{wnq5jrizvmHw{siz{piuv5{muiqt|wBm}zwxilqzms|Hw{siz{piuv5{m