Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Oskarshamns historia

Skriv ut

Gamla rådhuset

  • År 1646 Fiskeläget Duderhultevik blir upphöjt till köping genom resolution av drottning Kristina - vilket innebar att Kalmar stad fick hålla marknad här vid fyra tillfällen per år.
  • år 1677 Uppbrände danskarna köpingen, så att det blott kvarstod en stuga.
  • år 1785 Görs den första framställningen till Kungl Maj:t om stadsprivilegier. Sedan följde elva framställningar innan köpingen förklaras som stapelstad.
  • år 1843 Köpingen blir municipalsamhälle och får en municipalstyrelse som har till uppgift att handlägga köpingens samtliga angelägenheter.
  • år 1856 Kung Oscar 1 förklarar köpingen Döderhultsvik för stad under namnet Oskarshamn.
  • år 1888 Fredriksbergs herrgård med tillhörande mark köps in på exekutiv auktion. Därmed öppnas helt andra möjligheter för staden att expandera.
  • år 1947 En för sin tid märklig generalplan gjordes 1947, bl a flyttades genomgångstrafiken. Från Applerumsvägen fick den gå i det som nu kallas Södra och Norra fabriks- gatorna. Senare har riksvägen (numera europaväg 22) givits ny sträckning väster om Västra industriområdet.
  • år 1956 Staden firar sitt 100-års jubileum. Under de första hundra åren har befolkningen ökat från 2.202 invånare till 11.754. Idag är kommunens folkmängd cirka 27.300 invånare.
  • år 1967 Oskarshamns stad sammanläggs med landskommunerna Döderhult, Kristdala och Misterhult till Oskarshamns kommun.
Oskarshamns historia
ikon för kontaktperson
Thomas Gren
ikon för adress
Varvsgatan 8
ikon för adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
0491-7648 87


uiqt|wB|pwui{5ozmvHw{siz{piuv5{muiqt|wB|pwui{5ozmvHw{siz{piuv5{m