Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Förorenade områden

Skriv ut

Förorenade områden kan vara mark, vatten, sediment eller byggnader som är så förorenade att halterna påtagligt överskrider regionens normala nivåer. 

Uppkomsten av förorenade områden är knuten till industrialiseringen. Flera av Kalmar läns större och prioriterade förorenade områden är grunda havsvikar där föroreningarna finns i sedimentet.

Att åtgärder sätts in är en förutsättning för att pågående spridning upphör och för att Kalmar län skall uppfylla miljömålet Giftfri miljö som syftar till att vi ska lämna en miljö fri från gifter till våra barn.

Expedition
ikon för adress
Varvsgatan 8
ikon för adress
Box 706
572 28 Oskarshamn
0491 - 887 40


uiqt|wB{vsHw{siz{piuv5{muiqt|wB{jsHw{siz{piuv5{m