Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Avfall och återvinning

Skriv ut
Cirkel renhållningAvfallshanteringen i Oskarshamn är inriktad mot kretsloppsanpassning.
Avfall som läggs på kommunens deponi har på några år minskat i mängd från ca 20 000 ton till ca 3 000 ton per år.

I kommunen finns sju bemannade återvinningscentraler, 19 återvinningsstationer - samt mobila stationer som servar landsbygden.

En del av det som lämnas på återvinningscentralerna får nytt liv genom Miljöhuset Återbruk  som är ett kombinerat arbetsmarknads- och miljöprojekt.


_______________________________________________

Aktuellt

Kundundersökning (2014-04-17)
Mellan den 23/4 och den 6/5 kommer en kundundersökning att genomföras som är riktad till hushåll i Oskarshamn. Undersökningen kommer att genomföras i form av telefonintervjuer. Totalt ska 400 intervjuer genomföras.

Syftet med undersökningen är att få veta vad invånarna tycker om avfallshanteringen så att servicen ska kunna förbättras. Resultatet av undersökningen kommer att vara till stor hjälp för oss i det fortsatta arbetet med att utveckla avfallshanteringen.
_____________________________________________________

Resultat plockanalys (2014-04-04)
Hösten 2013 genomfördes en plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall i Oskarshamn. Syftet var bland annat att bedöma avfallets sammansättning och kvalitet, utvärdera utsorteringsgraden av avfallet och bedöma skillnader i kvalitet mellan villahushåll och lägenhetshushåll.

Resultatet från analysen har sammanställts och redovisas i en rapport. Rapporten finns för nedladdning nedan.

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 (pdf 762 kB)
_____________________________________________________

Ny entreprenör slamtömning (2014-12-17)
Från 1 januari 2014 tar GDL Transport AB  över som kommunens entreprenör för tömning av enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. Mer information >>

GDL kundtjänst och jour: 0491-76 59 80
_____________________________________________________

Ny deponi på Storskogen (2013-08-19)
Arbetet har påbörjats med att bygga en ny deponi på Storskogen. Deponin byggs för att ta emot farligt avfall från förorenade sediment i hamnen. Mer information om projektet finns att läsa på renhamn

______________________________________________________

Enkät Storskogens öppettider (2013-06-04)

Under våren har vi undersökt vad ni tycker om våra öppettider på Storskogens återvinningscentral för privatpersoner genom en enkät. Nu har vi sammanställt svaren av enkäten. Totalt fick vi in 165 svar. Vi har även fått in svar på sista frågan där man fick lämna övriga synpunkter om våra öppettider, de svaren är ej redovisade här utan har sammanställts separat.

Vi avvaktar förändring av öppettiderna för tillfället, men tittar på vilka möjligheter vi har att förändra öppettiderna och hur det skulle påverka verksamheten.

uiqt|wBivv4{wnq5jwjmzoHw{siz{piuv5{muiqt|wBriv5{ivljmzoHw{siz{piuv5{m