Sidans huvud, en bild med EPiServer logotype

Avfall och återvinning

Skriv ut
Cirkel renhållningAvfallshanteringen i Oskarshamn är inriktad mot kretsloppsanpassning.
Avfall som läggs på kommunens deponi har på några år minskat i mängd från ca 20 000 ton till ca 3 000 ton per år.

I kommunen finns sju bemannade återvinningscentraler, 19 återvinningsstationer - samt mobila stationer som servar landsbygden.

En del av det som lämnas på återvinningscentralerna får nytt liv genom Miljöhuset Återbruk  som är ett kombinerat arbetsmarknads- och miljöprojekt.


_______________________________________________

Aktuellt

Utställning avfallsplan 2015-2022 (2014-12-04)
Förslaget till ny renhållningsordning för 2015-2022  finns f r o m 2 december 2014 t o m 31 januari 2015 utställt för granskning. I Oskarshamn finns planen utställd i stadshuset samt på stadsbiblioteket.

Läs mer på Kalmarsundsregionens renhållares hemsida ksrr.se, där du även kan ladda hem utställningsversionen av planen.
_____________________________________________________

KSRR tar över sophämtningen
(2014-10-17)
Från och med den 1 januari 2015 ansvarar Kalmarsundsregionens renhållare (KSRR) för renhållningsverksamheten i Oskarshamns kommun. >>
_____________________________________________________

Sluttäckning av Storskogens gamla deponi
 (2014-10-01)
I slutet av augusti påbörjades arbetet med att sluttäcka den gamla deponin (soptippen) på Storskogens avfallsanläggning. Halva deponin, totalt ca 3,2 hektar, ska sluttäckas i första skedet och arbetet ska vara klart till årsskiftet. >>
_____________________________________________________

Avfallsnytt (2014-09-01)
Den 29 augusti kom senaste numret av Avfallsnytt i din brevlåda. Det finns även för nedladdning här nedan.

Avfallsnytt augusti (pdf 1 MB)_____________________________________________________

Resultat plockanalys (2014-04-04)
Hösten 2013 genomfördes en plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall i Oskarshamn. Syftet var bland annat att bedöma avfallets sammansättning och kvalitet, utvärdera utsorteringsgraden av avfallet och bedöma skillnader i kvalitet mellan villahushåll och lägenhetshushåll.

Resultatet från analysen har sammanställts och redovisas i en rapport. Rapporten finns för nedladdning nedan.

Plockanalys av hushållens brännbara kärlavfall 2013 (pdf 762 kB)
_____________________________________________________

Ny entreprenör slamtömning (2014-12-17)
Från 1 januari 2014 tar GDL Transport AB  över som kommunens entreprenör för tömning av enskilda avloppsanläggningar, slamavskiljare och slutna tankar. Mer information >>

GDL kundtjänst och jour: 0491-76 59 80
_____________________________________________________

Ny deponi på Storskogen (2013-08-19)
Arbetet har påbörjats med att bygga en ny deponi på Storskogen. Deponin byggs för att ta emot farligt avfall från förorenade sediment i hamnen. Mer information om projektet finns att läsa på renhamn
_____________________________________________________

uiqt|wBivv4{wnq5jwjmzoHw{siz{piuv5{muiqt|wBriv5{ivljmzoHw{siz{piuv5{m